فرار از زندان

شما به یک سفر خارج از کشور رفته اید و در هتل شما قتلی اتفاق افتاده. کلانتر با قاتلین همدست بوده و شما را به زندان انداخته اند. حال شما یک ساعت فرصت دارید تا از زندان فرار کنید و به پرواز خود برسید.